Kontakt

Kontakt

 

Cornelia Eriksson

Liljeborg Bränn-Ekeby

61192 NYKÖPING

Telefon 073-8181400

cornelia@vistancia.se

 

Vägbeskrivning - Gamla Pumpstation

Från Nyköping Väg 53 mot Oxelösund ca 3km

avfart höger precis där motorvägen mot

Oxelösund börjar. Följ väg 511 mot Nävekvarn

till Bränn-Ekeby ca 3km (alldeles efter att golfbanan

tar slut)

 

Från Oxelösund

Kör motorvägen till Nyköping (väg 53) förbi Stjärnholm

ta av vid Nävekvarnskorset och kör vänster mot

Bränn-Ekeby. När vägen tar slut vid väg 511 så är

Du framme. (ca 3km)